Menu

School Nurse/Helse Søster

Information on treatment of Lice - Click HERE

It gives me great pleasure to announce that our school nurse will be in school on every Thursday.

Her name and details are as follows:

Turid Hammer - Helsesøster
Barne og familieenheten
T: 0047 66768330 
M: 0047 982 36 487 

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.asker.kommune.no  for more information. 

The following is an information letter from the School nurse in Norwegian. The translation will be posted in the near future below. 

Hei alle foreldre på den Internasjonale skolen i Asker

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skade.

Den er et viktig ledd i det forebyggende helsearbeidet i kommunen, og består av helsesøster, skolelege og fysioterapeut.

 

Skolehelsetjenesten ved Internasjonale skolen består av:

-Helsesøster Turid Hammer

Tilstede hver torsdag

-Skolelege og fysioterapeut

Fysioterapeut

Solvang sone: Jansløkka, Drengsrud

Ann-Elise Angell - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 47317014

 

Faste oppgaver på barneskolen:

1. trinn: Helsesøster leser en bok om gode og dårlige hemmeligheter i en samlingsstund

2. trinn: kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt.

3. trinn: innhenting av helseopplysninger og oppfølging av elever som har behov for det, klasseromsundervisning/grupper (div. helserelaterte tema)

Høyde og vektmåling

5. trinn : innhenting av helseopplysninger og oppfølging av elever som har behov for det, klasseromsundervisningmed fokus på psykisk helse og innføring i psykologisk førstehjelp

6. trinn: kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, gruppekonsultasjon om pubertetsutvikling.

7. trinn: vaksine mot livmorhalskreft (HPV- vaksine, tre doser) til jenter.

 

På Internasjonale skolen er det kanskje barn som følger et annet vaksinasjonsprogram enn det Norske. Jeg kontakter de foreldrene det gjelder for å gjøre avtale i forhold til det.

 

 

Eksempler på andre oppgaver:

-Bidra med råd og hjelp ved helseproblemer

-Individuelle støttesamtaler med barn som av ulike årsaker har behov for det

-Informasjon/undervisning i klassene

 

-Tilbud om Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.

Eget skriv blir sendt ut ved oppstart av grupper

-Undersøkelse av syn og hørsel ved behov og evt. henviser videre.

 

Tverrfaglig samarbeidssystem

-Asker kommune har faste rutiner for tverrfaglig samarbeidssystem mellom foreldre/foresatte, barnehage/skole, helsetjeneste, barneverntjeneste og PP-tjeneste.

-Alle barn og unge i Asker har rett til et tverrfaglig møte. Her kan foreldre, sammen med ulike fagprofesjoner, få drøfte utfordringer og bekymringer knyttet til barnet/ungdommens faglige, sosiale, fysiske og psykiske helse og utvikling.

 

-Ta kontakt med en av de faste representantene i TFS hvor du og barnet ditt er tilhørende og be om et møte. Du kan også gå direkte til kontaktlærer eller ledelsen ved skolen.

 

Aktuelle hjelpetilbud

Mottaket i Barne- og familieenheten (BFE) Tlf.66909500

- råd og veiledning pr. telefon

- avtale om samtale innen kort tid

- avtale om videre hjelp fra BFE

- videreformidling til andre kommunale og ikke-kommunale tjenester

 

-Frisklivgruppe- tilbud for barn/ungdom 5-18 år som strever med overvekt.

Egen brosjyre finnes, ta kontakt ved behov.

 

-Gruppetilbud for barn som har eller har hatt foreldre med psykiske vansker og/eller rusavhengighet.

Egen brosjyre finnes, ta kontakt ved behov.

 

Lus.

Med jevne mellomrom dukker det opp lus på skolen.

Skolehelsetjenesten i Asker kommune gjennomfører lusekampanjer to ganger i året- i uke 10 og i uke 35.

Eget skriv vil bli sendt ut..

 

 

 

 

ASKER International School

Asker Logo

Johan Drengsruds Vei 60, 1383 Asker. Tel: +47 908 90 609 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.