Menu

School Nurse/Helse Søster

 

Helsesykepleier er omdisponert til andre oppgaver i kommunen. Alle avtaler mellom helsesykepleier, foresatte og barn faller bort.

 

Kommunen jobber med å opprette en telefontjeneste for barn og unge i kommunen. Informasjon om dette legges ut på kommunens nettsider.

 

School Nurse/Helsesøster

Information on treatment of Lice - Click HERE

It gives me great pleasure to announce that our school nurse will be in school mondag -  thursday.

Her name and details are as follows:

Anette Frium Laurendz - Helsesøster
Barne- og familieenheten
M: +47 40 44 07 59

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Barne- og  familieenheten T: +47 66 90 95 00
www.asker.kommune.no  for more information. 

The following is an information letter from the School nurse in Norwegian. The translation will be posted in the near future below. 

Hei alle foreldre på den Internasjonale skolen i Asker

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skade.

Skolehelsetjenesten er et viktig ledd i det forebyggende helsearbeidet i kommunen, og består av helsesøster, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

 

Skolehelsetjenesten ved Asker Internasjonale skole består av:

-Helsesøster Anette Frium Laurendz

Tilstede mandag-torsdag

-Skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Kontakt formidles gjennom helsesøster.

Fysioterapeut:

Ann-Elise Angell - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 47317014

 

Faste oppgaver på barneskolen:

 

1. trinn: Helsesøster leser en bok om gode og dårlige hemmeligheter i en samlingsstund.

2. trinn: Vaksinering med kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt.

3. trinn: Høyde og vektmåling.

4 trinn: Undervisning om vold og overgrep.

5. trinn : Klasseromsundervisning med fokus på psykisk helse og innføring i «psykologisk førstehjelp»

6. trinn: kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

            Undervisning om pubertetsutvikling.

7. trinn: vaksine mot livmorhalskreft, HPV vaksine til gutter (fra høsten 2018) og jenter, to doser.

8. trinn: Innhenting av helseopplysninger fra foresatte og elev. Helsesamtale med elev.

            Undervisning i «psykologisk førstehjelp»

9. trinn: Undervisning om seksualitet

10. trinn: Prevensjonsundervisning og besøk på helsestasjon for ungdom.

             Vaksinering med kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio.

 

På Asker Internasjonale skole er det kanskje barn som følger et annet vaksinasjonsprogram enn det Norske barnevaksinasjonsprogrammethttps://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

Jeg kontakter de foreldrene det gjelder for å gjøre avtale i forhold til det.

 

 

Eksempler på andre oppgaver helsesøster har:

-Bidra med råd og hjelp ved helseproblemer

-Individuelle støttesamtaler med barn som av ulike årsaker har behov for det

-Informasjon/undervisning i klassene

 

 

Tverrfaglig samarbeidssystem - TFS

-Asker kommune har faste rutiner for tverrfaglig samarbeidssystem mellom foreldre/foresatte, barnehage/skole, helsetjeneste, barneverntjeneste og PP-tjeneste.

-Alle barn og unge i Asker har rett til et tverrfaglig møte. Her kan foreldre, sammen med ulike fagprofesjoner, få drøfte utfordringer og bekymringer knyttet til barnet/ungdommens faglige, sosiale, fysiske og psykiske helse og utvikling.

 

-Ta kontakt med en av de faste representantene i TFS (kontaktlærer, rektor, helsesøster, rådgiver fra PPT) hvor du og barnet ditt er tilhørende og be om et møte.

 

Aktuelle hjelpetilbud i Asker kommune

https://www.asker.kommune.no/organisasjonskart/oppvekst-og-utdanning/barne--og-familieenheten/

Mottaket i Barne- og familieenheten (BFE) Tlf.+47 66 90 95 00

- råd og veiledning pr. telefon

- avtale om samtale innen kort tid

- avtale om videre hjelp fra BFE

- videreformidling til andre kommunale og ikke-kommunale tjenester

 

-Frisklivgruppe- tilbud for barn/ungdom 5-18 år som strever med overvekt.

Egen brosjyre finnes, ta kontakt med helsesøster ved behov.

 

-Gruppetilbud for barn som har eller har hatt foreldre med psykiske vansker og/eller rusavhengighet.

Egen brosjyre finnes, ta kontakt ved behov.

 

Lus.

Med jevne mellomrom dukker det opp lus på skolen.

Skolehelsetjenesten i Asker kommune gjennomfører lusekampanjer to ganger i året- i uke 10 og i uke 35. Det er viktig at foresatte følger opp kampanjene hjemme og sjekker om barnet/familien har lus.

https://www.fhi.no/ml/skadedyr/lus/

 

https://www.fhi.no/publ/2015/hodelus-brosjyre/

 

 

 

ASKER International School

Asker Logo

Johan Drengsruds vei 60, 1383 Asker. Tel: +47 908 90 609 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.